Học tiếng Nhật Online – Chữ kanji N4 “bài 15”

 Học tiếng Nhật chữ kanji, học viết kanji hay luyện nghe phát âm. Bạn nào quan tâm đến tiếng Nhật đều có thể tham gia học tiếng Nhật miễn phí trên các trang web. Ngoài ra, có nhiều tài liệu học tiếng Nhật được bày bán tại các của tiệm sách và thư viện.

Kanji       Âm On         Âm Kun            Tiếng Việt

セキ ユ Buổi tối
シャク か.りる mượn
Thứ trong tuần
イン オン の.む -の.み Uống
ニク Thịt
タイ か.す か.し- かし- Cho mượn
ドウ
チョウ ト Con chim
ハン メ Cơm
ベン ツト.メ

Học tiếng Nhật Online – Chữ kanji N4 “bài 16”

 Tiếng Nhật là chữ tượng hình nên hơi khó học, người học tiếng Nhật cần phải có kỹ năng tuy duy tốt mới học một cách nhanh chóng, Nếu bạn học thành thạo tiếng Nhậtthì cơ hội nghề nghiệp của bạn được mở ra rất nhiều, học tiếng Nhật rất có lợi nếu bạn áp dụng đúng mục đích.

Kanji         Âm On           Âm Kun            Tiếng Việt

トウ ふゆ Mùa đông
チュウ ひる Buổi trưa
チャ Trà
テイ ダイ デ オトウ Em trai
ギュウ ウ Con bò
ギョ -ザカ うお さかな
ケイ キョウ ア Anh trai
ケン いぬ いぬ- Con chó
マイ イモウ Em gái
あね はは Chị gái
Hán tự