Học tiếng Nhật – Chữ kanji N5 “bài 1”

Kanji          Âm On               Âm Kun                 Tiếng Việt

ニチ ジツ – ひ -び Ngày,mặt trời,nhật bản
イチ イツ ヒト. ひと- Số 1
コク ク Đất nước
ジン ニン – ひと -り Người
ネン ト Năm
ダイ タイ -オオ.イ おお- おお.きい To,lớn
ジュウ ジッ ジュッ とお Mười
ニ ジ フタタ. ふた ふた.つ Hai
ホン モ Cuốn sách,hiện tại,sự thật,
チュウ アタ. なか うち Bên trong,ở giữa,trung tâm
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *