Bài viết

tieng nhat so cap n4

Khóa học tiếng Nhật sơ cấp N4

“KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N4”

Khóa học tiếng Nhật sơ cấp N4 được chia ra làm hai khóa:

KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 1 TRÌNH ĐỘ N4: là khóa học dành cho các bạn đã học xong 25 bài minano nihongo, hoặc các bạn đã từng học tiếng Nhật 6 tháng trở lên .
Nội dung học của khóa học này gồm:

» Học ngữ pháp và từ vựng từ bài 26 đến bài 37 của giáo trình minano nihongo.
» Chia động từ ở thể khả năng ứng dụng động từ thể khả năng trong ngữ pháp
» Cách sử dụng tự động từ và tha động từ
» Diễn tả các hành động đồng thời xảy ra
» Nêu kế hoạch hoặc dự định trong tương lai
» Đưa ra lời khuyên bảo.
» Cách dùng thể mệnh lệnh và cấm đoán.
» Chia thể điều kiện và cách sử dụng câu điều kiện.
» Câu bị động diễn tả hành động bị được.
» 400 từ vựng và 30 cấu trúc ngữ pháp
» 100 chữ hán tự tiếp theo.

Read more