Tự học tiếng Nhật trực tuyến – Chữ kanji N2 “bài 7”

Kanji         Âm On            Âm Kun             Tiếng việt

ハン Thực hiện,tàu sân bay,tất cả
貿 ボウ Thương mại,trao đổi
コウ Bài giảng,câu lạc bộ,hiệp hội
リン ハヤ Rừng
ソウ ショウ よそお.う よそお.い Trang phục,ăn mặc,ngụy trang
ショ もろ Khác nhau,rất nhiều,một số,cùng
ゲキ Phim truyền hình,chơi
カ カ Con sông
Điều hướng,thuyền buồm,du lịch,bay
テツ クロガ Ủi
ジ ニ ゲイ -ッ こ -こ Trẻ em
キン Cấm,lệnh cấm
イン しるし -じるし しる.す Con dấu,đánh dấu,dấu ấn,bằng chứng
ギャク ゲキ さか さか.さ さか.らう Ngược lại
カン か.える -か.える か.わる Trao đổi,thay đổi,thời gian
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *