Học tiếng Nhật – Chữ kanji N5 “bài 5”

Kanji        Âm On            Âm Kun                 Tiếng Việt

シチ ナ なな なな.つ Số 7
サン セン ヤ Núi
はな.す はなし Nói chuyện,câu chuyện
ジョ ニョ ニョウ おんな Con gái,phụ nữ
ホク キ Phía bắc
うま Buổi trưa
ヒャク ビャク モ Một trăm
ショ -ガ か.く -が.き Viết
セン マ. さき Trước,phía trước
メイ ミョウ – Tên,danh tiếng
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *