Entries by Hòa BD

Tiếng Nhật giao tiếp

“KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP”    Bạn học tiếng Nhật đã lâu nhưng phản xạ còn chậm, nói tiếng Nhật chưa chuẩn, chưa tự nhiên. Bạn có cả một kho từ vựng và ngữ pháp nhưng chưa có cơ hội để sử dụng. Bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật và chỉ muốn chú […]

Tiếng Nhật cho công ty

“ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT CHO CÔNG TY”    Trong xu thế hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam và Nhật Bản, nhiều chương trình hợp tác kinh tế, văn hóa giữa hai nước được tổ chức thường xuyên đã tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với các công ty Nhật. Ngày càng […]