Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật N3 “Bài 11”


42.~ように~: Để ~

Giải thích:
Dùng để chỉ lời khuyên
Dùng để chỉ mục đích
Dùng để thỉnh cầu
Ví dụ:
Cầu mong mọi việc điều tốt đẹp
すべたがうまくいきますよう。
Cầu chúc một năm mới thật nhiều hạnh phúc
新しい年が幸い多き年してありますよう祈ております
Xin nhớ đừng bỏ quên đồ
忘れ物をしないようにしてください。
Trong giờ học xin đừng nói chuyện
授業中はおしゃべりしないように。
Tôi đã ghi chú cách đọc lên trên để ngay cả trẻ em cũng đọc được
子供にも読めるよう名前にふりがなをつけた
Chú ý:
Cả vế trước và vế sau đi với động từ riêng biệt
Cũng có khi sử dụng lược bỏ trợ từ に

43.こそ:Chính vì

Giải thích:
Dùng để nhấn mạnh
Ví dụ:
Năm nay chính là lúc phải đọc xong cuốn “Truyện Genji”
今年こそ「源氏物語」を終わりまで読むぞ。
Hành động ấy chứng tỏ anh ấy là người chúng ta kỳ vọng
それでこそわれわれが見こんだとおりの人物だ。
Nhờ anh giúp đỡ cho
よろしくお願いします
Chính tôi mới là người phải nhờ anh giúp đỡ
こちらこそよろしく。44.~ないうちに~: trước khi
Giải thích:
Trước khi….làm việc gì đó trong trạng thái hiện tại (trước khi hiện tại đó thay đổi)
Ví dụ:
Ta đi mua đồ thôi, kẻo trời tối
暗くならないうちに買い物に行ってこよう。
Tôi đã nhanh chóng cất giấu món quà trước khi mẹ về
お母さんが帰ってこないうちに急いでプレゼントを隠した。
Nhà hàng xóm đã dọn đi lúc nào tôi không biết
知らないうちに隣は引っ越していた。45. ~どうしても~:  Dù thế nào cũng, nhất định ~
Giải thích:
Ví dụ:
Kỳ nghĩ lần tới dù thế nào tôi cũng muốn đi Hokkaido
次に休みにはどしても北海道へ行きたい。
Dù thế nào cũng phải cố gắng hết sức
どうしてもできるだけ。
Dù thế nào cũng muốn ở bên cạnh gia đình
どうしても家族の側にいたい。