Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật N3 “Bài 27”


106. ~はともかく~ :  Để sau, khoan bàn

Giải thích:
Diễn tả ý nghĩa “rút đối tượng đó ra khỏi sự việc được bàn thảo”
Dùng trong trường hợp ưu tiên trình bày một sự việc ở phía sau, vì cho rằng nó quan trọng hơn sự việc đó.
Ví dụ:
Quá trình học tập để sau, về nhân cách thì có chỗ chưa được
学歴はともかく人柄にやや難点がある。
Chú ý:
Có cách nói khác là Nはともかくとして
Khoan bàn đến đứa em gái, người chị là một người rất tốt
妹さんはともかくとして姉さんはとてもいい人だ。

107.~はもとより~: Không chỉ, nói chi

Giải thích:
Đưa ra những việc được cho là đương nhiên để diễn tả ý nghĩa ” không chỉ như thế mà còn có những chuyện quan trọng hơn hoặc nhẹ hơn”
Ví dụ:
Nói chi sushi, cả món lẩu sukiyaki anh ta cũng không ăn được.
寿司はもとより、すき焼きも彼は食べられない
Qua kiểm tra, tôi đã biết được không những dạ dày mà cả phổi cũng bị tổn thương
胃はもとより肺もやられているのが検査でわかった。
Chú ý:
Dùng trong phong cách nghiêm trang mang tính văn viết

108.~はぬきにして(~は抜きにして): Hãy bỏ ra, hãy thôi…

Giải thích:
Dùng để diễn tả không là một chuyện gì nữa
Ví dụ:
Lần này chúng ta không bàn về công việc nữa mà hãy vui chơi thật nhiều
この際、仕事の話はぬきにして、大いに楽しみましょう。
Thôi không nói đùa nữa, chúng ta hãy vào phần thảo luận nội dung
冗談はぬきにして、内容の討議に入りましょう
Chú ý:
Có nghĩa là「。。。は除いて」 (cái đó, hãy loại bỏ ra), 「。。。は止めて」 (chuyện đó, hãy thôi đi)

109.~はんめん~(~反面): Ngược lại, mặt khác

Giải thích:
Biểu thị tính chất hai mặt trái ngược của một sự việc nào đó
Ví dụ:
Anh ta đối với cấp trên thì rất nhúng nhường, nhưng đối với cấp dưới thì rất vênh váo
彼は目上に対しては腰が低い反面、目下に対してはいばっている。
Em gái tôi là người rất bướng bỉnh nhưng cũng mau nước mắt
妹はがんこ者である反面、涙もろい性格だ。
Loại thuốc này rất công hiệu nhưng ngược lại tác dụng phụ cũng rất mạnh
この薬はよく効く反面、副作用も強い。