Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật N3 “Bài 9”


36.~なかなか~:Mãi mà chưa, mãi mà không ~

Giải thích:
Diễn tả tình trạng sự việc bị kéo dài so với mong đợi
Ví dụ:
Mãi mà vẫn chưa ngủ được
なかなか寝ています。
Trái cây này mãi mà vẫn chưa chín
この果物はなかなか煮えない
Siêu thị mãi mà vẫn chưa mở cửa
スーパーはなかなか開かない。
Chú ý:
なかなか + khẳng định = Rất
Cái máy vi tính này rất tốt.
このコンピュータはなかなかがいいです。

37. ~ために~: Vì ~

Giải thích:
Thể hiện lý do vì gì đó….. Nên….
Ví dụ:
Một hội nghị quốc tế sẽ được tổ chức vì hòa bình thế giới
世界平和のために国際会議が開かれる。
Tôi đã xếp hàng từ sáng đến tối để mua được vé vào cửa
入場券を手に入れるために朝早くから並んだ。
Tôi đã đi tắm hơi để giải tỏa sự mệt mỏi.
疲れをいやすためにサウナへ行った。

38. ~ず~:  Không (あきらめず)(止まず)(取れず)(わからず)(せず)

Giải thích:
Được dùng trong văn nói, thể hiện ý nghĩa phủ định và biểu đạt lý do, làm rõ mối quan hệ nhân quả của vế trước và vế sau.
Chú ý:
Động từ sẽ chuyển thành

39. Dựa theo

Giải thích:
Dựa theo nguồn thông tin, tin tức để suy đoán và truyền đạt lại , vế sau của câu thường sử dụng「~そうだ」、「~ということだ」
Ví dụ:
Theo dự báo thời tiết thì ngày mai trời mưa
天気予報によると、明日は雨が降るそうです。
Theo dáng mây thì có lẽ ngày mai trời đẹp
あの雲の様子によると、明日は多分晴れるだろう。
Theo sự giải thích của cô ấy thì đây là bánh do cô ấy tự làm
彼女の説明によると、これはケーキの作るということです。