Học tiếng Nhật – Chữ Kanji N1 “Bài 22”

Kanji          Âm On         Âm Kun          Tiếng Việt

カン おちい.る おとしい.れる Sụp đổ,rơi vào hang động,trượt vào
サイ イ. とき つつし.む ものいみ Thờ phượng,thanh lọc
カン ヌ つらぬ.く ぬ.く Xuyên qua,xâm nhập,cú đúp
セン セン   Ẩn sĩ,hướng dẫn,phần trăm
なぐさ.める なぐさ.む An ủi,vui chơi,giải trí,quyến rũ,cổ vũ,thể dục thể thao
ジョ ツイ つい.で Nhân dịp,cơ hội,tình cờ ,trật tự
ジュン シュン   Mùa ,10 ngày thời gian
ケン -カ.ネ か.ねる Đồng thời, và
セイ ショウ ヒジ   Thánh,linh mục,thạc sĩ
むね うま.い Ngon,thưởng thức,chuyên gia
ソク つ.く つ.ける すなわ.ち Ngay lập tức,cụ thể là,như là,phù hợp
リュウ ヤナ   Cây liểu
シャ セキ ヤド.   Tiểu,túp lều,nhà ở,biệt thự
ギ カ いつわ.る にせ いつわ.り Dối trá,nối dối,giả vờ,giả mạo
カク コウ くら.べる Ngược lại,so sánh