Học tiếng Nhật – Chữ kanji N1 “bài 7”

Kanji        Âm On          Âm Kun            Tiếng Việt

  Bắt chước, sao chép, mô hình
ユウ オ お- おす Nam tính, nam giới, anh hùng
エキ ヤク マ.   Lợi ích, lợi nhuận
キン   Căng thẳng, rắn, cứng, độ bền, chặt chẽ
ヒョウ シル しるべ Biển hiệu, con dấu, đánh dấu, tem,biểu tượng, mục tiêu
セン ノタマ.ワ のたむ.う Công bố, thông báo
ショ   Chiếu sáng, tươi sáng
ハイ すた.れる すた.る Bãi bỏ, lổi thời, chấm dứt, loại bỏ
イ カ   Ý, là một trong những
コウ   Lạch, đầu vào, vịnh
リョウ   Đồng nghiệp, chính thức, bạn đồng hành
キチ キツ ヨ   Chúc may mắn, niềm vui, xin chúc mừng
セイ ジョウ サカ. も.る さか.る Bùng nổ, phát triển thịnh vượng
コウ オ    Hoàng đế
リン ノゾ.    Tìm đến, gặp gỡ ,đối chất tham dự, kêu gọi