Học tiếng Nhật – Từ vựng N2 “Bài 19”

Kanji            Hiragana        Tiếng Việt
氏名          しめい          Họ tên
締切          しめきり       Hạn cuối,hạn chót
締め切る   しめきる      Đóng,chấm dứt,ngừng ,thôi
湿る           しめる           Ẩm ướt
ジャーナリスト   Nhà báo
社会科学   しゃかいかがく    Môn khoa học xã hội
しゃがむ     Ngồi xổm,ngồi chơi
蛇口             じゃぐち     Vòi nước
弱点           じゃくてん    Nhược điểm,điểm yếu
車庫            しゃこ        Nhà để xe,gara
車掌            しゃしょう    Người phục vụ,người bán vé
写生             しゃせい      Vẽ phác
社説             しゃせつ      Xã thuyết,xã luận
しゃっくり     Sự nấc,nấc
シャッター     Nút bấm
しゃぶる       Mút ,ngậm,hút
車輪              しゃりん      Bánh xe,nỗ lực cố gắng
洒落              しゃれ       Nói đùa dí dỏm,chơi chữ
じゃんけん    Oản tù tì
集会              しゅうかい    Tụ họp,tập hợp
住居         じゅうきょ    Địa chì nhà,trú quán,chỗ ở
集金              しゅうきん    Thu tiền
集合             しゅうごう    Tập hợp,hội họp
習字              しゅうじ    Luyện tập chữ
修繕               しゅうぜん    Chỉnh lí
重体               じゅうたい  Ốm nặng,tình trạng nguy kịch

じゅうたん カーペット)    Thảm
終点             しゅうてん    Trạm cuối cùng,điểm cuối cùng,bến cuối cùng
重点             じゅうてん    Điểm quan trọng
就任             しゅうにん    Bổ nhiệm,nhậm chức
周辺             しゅうへん    Vùng xung quanh
重役             じゅうやく    Giám đốc
終了             しゅうりょう    Kết thúc
重量             じゅうりょう    Sức nặng,trọng lượng
重力             じゅうりょく    Trọng lực
熟語             じゅくご    Thành ngữ,tục ngữ
祝日             しゅくじつ    Ngày lễ
縮小             しゅくしょう    Sự co nhỏ,nén lại
受験             じゅけん    Ứng khí,tham gia kỳ thi,dự thi
主語            しゅご    Chủ từ,chủ ngữ