Bài viết

Khóa học tiếng Nhật sơ cấp N5

“KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N5”

Khóa học tiếng Nhật sơ cấp N5 được chia ra làm hai khóa:

KHÓA HỌC SƠ CẤP 1 TRÌNH ĐỘ N5: là khóa học tiếng nhật cơ bản nhất, dành cho các bạn mới bắt đầu làm quen với tiếng Nhật, những bạn chưa từng học tiếng Nhật.

Nội dung học của khóa học này gồm:

» Bảng chữ cái Hiragana: Có 46 chữ đơn, 25 chữ biến âm hay còn gọi là âm đục, 36 chữ ghép.
» Bảng chữ cái Katakana: Có 46 chữ đơn, 25 chữ biến âm hay còn gọi là âm đục, 36 chữ ghép.
» Trường âm và xúc âm cũng như âm môi trong tiếng Nhật.
» Số đếm từ 0 đến 100 triệu.
» Chào hỏi hàng ngày: như chào buổi sáng, buổi chiều , buổi tối, cảm ơn, xin lỗi , chào tạm biệt…
» Một số câu giao tiếp cơ bản: như hỏi tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, quê quán…..
» Học ngữ pháp và từ vựng từ bài 1 đến bài 12 của giáo trình minano nihongo.
» Làm quen với hán tự: 60 bộ hán tự cơ bản và 50 chữ hán tự sơ cấp đầu tiên.

Read more