Tự học tiếng Nhật trực tuyến – Chữ Kanji N2 “Bài 23”

Kanji       Âm On         Âm Kun            Tiếng Việt

バク むぎ Lúa mì
セイ ショウ Họ
トウ つつ Xi lanh,đường ống,súng thùng,tay áo
はな Mũi
リュウ つぶ Ngũ cốc,thả
Lời nói,thơ ca
Dạ dày,bao tử
ジョウ チョウ たた.む たたみ かさ.なる Chiếu tatami
つくえ Cái bàn
はだ Da,cơ thể,hạt,kết cấu,bố trí
タク すす.ぐ ゆす.ぐ Giặt ,rửa
トウ Tháp
フツ わ.く わ.かす Xao xuyến,đun sôi,lên men,náo động
カイ はい Tro
Kẹo,bánh ngọt,trái cây