Tự học tiếng Nhật trực tuyến – Chữ kanji N2 “bài 8”

Kanji       Âm On        Âm Kun             Tiếng Việt

キュウ ク ヒサ.シ Thời gian dài,câu chuyện cũ
タン みじか.い Ngắn,khuyết tật
ユ ユウ あぶら Dầu,mỡ
ボウ バク あば.く あば.れる Bùng phát,bạo lực,lực lượng,phẫn nộ
リン Bánh xe,nhẫn,vòng tròn,liên kết
セン ウラナ. し.める Bói,chiếm,giữ,có được
ショク ウ.ワ う.える Cây
セイ ショウ シン キヨ.メ きよ.い きよ.まる Tinh khiết,thanh tịnh hóa,làm sạch,xua đuổi
Đôi,hai lần
キン ナラ. Cấp,trung bình
100 triệu
アツ エン オウ お.す へ.す おさ.える お.さえる Áp lực,đẩy,áp đảo,áp bức,thống trị
ゲイ ウン ワ う.える のり Kỹ thuật,nghệ thuật,thủ công,hiệu suất
ショ Chữ ký,văn phòng,trạm cảnh sát
シン ノ. の.びる の.ばす の.べる Mở rộng,kéo dài,tăng