Học tiếng Nhật – Chữ kanji N5 “bài 6”

Kanji         Âm On               Âm Kun            Tiếng Việt

セン カ Sông
セン Một ngàn
スイ みず みず Nước
ハン ナカ. Một nửa,
ダン ナン おとこ Đàn ông
西 セイ サイ ス ニ Phía tây
デン Điện
コウ キョ Trường học
かた.る かた.らう Từ,ngôn ngữ,lời nói
ド ト ツ Đất
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *