Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật N1 “Bài 14”

67.~にひきかえ: So với…thì…
Giải thích:
Dùng trong trường hợp biểu thị việc so sánh với sự vật, sự việc gì thì nó đi ngược lại hẳn.
Ví dụ:
Ngược lại với người anh, người em là một thanh niên tốt, được mọi người yêu mến.
兄にひきかえ弟は誰にでも好かれる好青年だ。
So với chị thì chuyên cần thì cậu em là một tay lời biếng.
努力家の姉にひきかえ、弟は怠け者だ。
Dạo này, ngược lại với các nam sinh trong có vẻ trẻ con, dường như các nữ sinh khéo cư xử và chững chạc hơn
この頃は子供っぱい男子学生にひきかえ女子学生のほうが社会性があってしっかりしているようだ。
68.~はおろか: Ngay cả…
Giải thích:
Diễn tả việc đó là đương nhiên mà còn.
Dùng trong trường hợp biểu thị trạng thái việc đơn giản hơn, dễ dàng hơn còn không đạt được. AはおろかB : ngay cả B còn không thể chứ nói gì đến A (A sẽ ở mức cao hơn là B). Vế B thường mang ý phủ định.
Ví dụ:
Du lịch trong nước tôi còn chưa đi nói gì tới du lịch nước ngoài.
私は、海外旅行はおろか国内旅行さえ、ほとんど行ったことがない。
Chị Yoshii bị dị ứng nặng, nghe đâu đến cả bánh mì cũng không ăn được, nói chi tới món trứng.
吉井さんはアレルギーがひどくて、卵はおろかパンも食べられないそうだ。
Khi được tìm thấy, nghe nói anh ta còn không nhớ nổi tên mình, nói chi tới địa chỉ.
発見された時、その男の人は住所はおろか名前すら記憶していなかったという。
Chú ý:
Ý nghĩa tương tự như「~どころか」
Thường dùng theo cấu trúc như sau AはおろかBも/さえ/まで。
69.~あかつきには: Một khi…thì, sau khi….thì

Giải thích:
Diễn tả ý nghĩa sự việc sau khi hoàn thành sẽ có một chuyện tốt xảy ra tiếp theo đó.
Ví dụ:
Một khi mà trúng số thì tôi sẽ mua xe hơi
宝くじが当たったあかつきには、車を買います。
Sau khi xây được một ngôi nhà thì tôi muốn trồng hoa trong sân
一軒家を建てたあかつきには、庭に花を植えたい。
70.~あっての: Vì, vì có, chính vì
Giải thích:
Dùng trong trường hợp biểu thị vì có sự vật, sự việc, chính bởi có sự vật/ sự việc đó nên mới
Ví dụ:
Em không thể sống thiếu anh
あなたあっての私です。
Thành công của tôi là do có sự trợ giúp của bạn
あなたの援助あっての私の成功だ。
71. ~いがいのなにものでもない(~以外のなにものでもない: Chính là, đúng là, không sai

Giải thích:
Dùng trong trường hợp biểu thị ý đó chính xác 100% là sự thật / sự việc ấy, không hề hơn mà cũng không hề kém.
Ví dụ:
Phát ngôn của anh ta chính xác là những lời chửi rủa
彼の発見は暴言いがいのなにものでもない。
Ý tưởng chính là sự sắp xếp của những ý tưởng có sẵn.
アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ以外のなにものでもない。