Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật N1 “Bài 15”

72.~いかに~ても: Dù thế nào thì
Giải thích:
Dùng trong trường hợp biểu thị dù trạng thái, mức độ của sự vật, sự việc ở mệnh đề trước có thế nào đi nữa thì sự vật / sự việc ở mệnh đầ sau vẫn được thành lập. Đây là một dạng của mệnh đề nhân quả nghịch ( dù A thì B vẫn)
Ví dụ:
Dẫu tôi có cố gắng thế nào, mọi người trong gia đình cũng không thể hiện tí quan tâm nào đến món ăn của tôi làm.
いかに工夫をこらしても、家族は私の料理には何の関心も示さない。
Dù có thông minh đến đâu đi nữa mà không có thể lực thì cũng không thể làm công việc này được
いかに頭がよくても体が弱くてはこの仕事はつとまらない。
73.~いかんだ: Tùy theo, phụ thuộc vào
Ví dụ:
Chuyện này có thành công được hay không là nhờ vào nỗ lực của mọi người.
これが成功するかどうかはみんなの努力いかんだ。
Có ngăn chặn được việc tàn phá môi trường hay không là tùy thuộc vào sự dốc sức của từng người trong mỗi chúng ta.
環境破壊を食い止めることは、私たち一人一人の心掛けいかんだ。
74.~(の)いかんによらず: Tùy theo, không liên quan, dù như thế nào
Giải thích:
Với mẫu câu [AいかんによらずB] thể hiện tình trạng tùy theo A như thế nào mà B
Diễn tả tình trạng không liên quan, dù A có thế nào thì B
Ví dụ:
Tùy theo thành tích mà có thể được tăng cấp
成績のいかんによらず、進級できる。
Có thể đăng ký vào công việc này mà không liên quan đến tuổi tác.
年齢のいかんによらず、この仕事に申しし込める。
75.~だろうと: Dù là….dù là….không liên quan
Giải thích:
Diễn tả ý nghĩa dù là X hay dù là Y thì không liên quan gì cả, cho dù bất cứ ai.
Ví dụ:
Trẻ con hay người lớn thì cũng phải tuân thủ pháp luật
子供だろうと、大人だろうと、法を守らなければならないのは同じだ。
Anh ta nói là sẽ không tha thứ cho những người phản đối dù là Yamada hay Kato.
彼は、山田さんだろうと、加藤さんだろうと、反対する者は容赦しないと言っている。
Chú ý:
Tương tự mậu câu Nだろうが、 Nだろうが
76.~おぼえはない(~覚えはない): Không nhớ, chưa từng có kí ức về
Giải thích:
Dùng để thể hiện tính thỏa đáng của bản thân, cho rằng bản thân là không xấu vì nhất định chưa từng làm việc như thế.
Ngoài ra, còn dùng khi chỉ trích đối tượng cho rằng không có lý do hay một căn cứ được làm.
Ví dụ:
Tôi không nhớ là mình đã nói gì để anh ấy phải giận dữ như thế
彼があんなに怒るようなことを言った覚えはないんだけど。
Tôi không nhớ là đã mượn tiền của bạn.
私はあなたにお金を借りた覚えはありません。
Tôi không nhớ là đã bị Yamada bắt nạt, vậy mà cậu ấy lại đến nói là ” Xin lỗi hôm trước đã bắt nạt cậu”
こちらは山田にいじめられた覚えはないのだが、山田は「いじめて悪かった」と謝ってきた。