Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật N2 “Bài 2”


6.~にあたる~: Tương ứng với, tức là, trùng với, trong, tại

Giải thích:
Dùng khi thể hiện một sự vật / sự việc tương ứng, giống với, trùng với hoặc tương đương với một sự vật / sự việc khác
Dùng thể hiện một cách nghiêm trang một tình huống, dịp, thời điểm đặc biệt nào đó
Ví dụ:
1km tương đương 1000 mét
1キロは1000メートルに当たる。
Năm nay tết trùng vào chủ nhật
今日はテトは日曜日にあたる。
Chỉ tay vào người khác là thất lễ đó
他人を指さづのは失礼にあたる。
Chú ý:
Thường dùng trong trường hợp định nghĩa, giải thích.7.~いがいの~(以外の) : Ngoài ra…thì, khác
Giải thích:
Dùng để diễn đạt ngoài ý đang nói đến thì còn tồn tại những cái khác nữa
Dùng để biểu thị một điều, việc khác
Ví dụ:
Ngoài cuốn này ra còn cuốn từ điển nào tốt hơn không
この以外で/にもっといい辞書はありませんか。
Ngoài tiếng Nhật ra thì anh ấy hoàn toàn không biết tiếng nước ngoài
かれは日本語以外の外国語は全く知らない。
Ngoài tôi ra thì ai cũng biết chuyện đó
私以外の誰もがそれを知っています。8.~というわけではない~: Không có nghĩa là~
Giải thích:
Nhà hàng này lúc nào cũng đông khách, nhưng điều đó không có nghĩa là đặc biệt ngon
このレストランはいつも満員だが、だからといって特においしいというわけではない。
Hôm nay tôi không thích đi học. Không hẳn là vì trời mưa mà do tôi không muốn đi
今日は学校へ行く気がしない。雨だから行きたくないというわけではない。
Ngày mai đi xem phim không:
明日映画に行かない
Ngày mai ha? Ừ …..m
明日、か。うーん。
Nghĩa là bạn không thích đi với tôi hả?
私とじゃいやだってこと?
Không phải là không thích, nhưng mà…
いや、いや(だ)ってわけじゃないんだけど。。。9.~なるべく~: Cố gắng, cố sức
Giải thích:
Ví dụ:
Tối nay ráng về sớm hơn một chút nhé
今晩はなるべく早めに帰ってきて下さいね。
Vì mặt hàng này dễ hỏng, nên hãy chú ý hết sức khi sử lý nhé
この品物は壊れやすいから、なるべく注意して取り扱ってくださいね。
Tôi muốn càng có nhiều người càng tốt tham gia vào hoạt động này.
この活動には、なるべく多くの人に参加してもらいたい。10.~べつに~ない(別に~ない): Không hề …
Giải thích:
Ví dụ:
Không có gì thay đổi đặc biệt
別に変わったことは何もない。
Không có anh thì tôi cũng không đến nỗi khó khăn đâu
あなたなんかいなくても、別に困らないわ。
Tôi cũng không muốn đi dự tiệc của công ty lắm, nhưng do không tìm ra lý do từ chối hợp lý, nên tôi đành phải đi.
会社の宴会など別に行きたくはないが、断わる適当な理由も見つからないので、しかたなく行くことにした。