Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật N3 “Bài 20”


78.~というものだ~: Nhằm, có nội dung

Giải thích:
Dùng để giải thích nội dung, chức năng của một cái gì đó
Ví dụ:
“hộp thời gian” được thiết kế lần này nhằm gửi đến cho con người 200 năm sau thông điệp của thế kỉ 20
今回い作られたタイムカプセルは200年先の人々に20世紀からのメッセージを送るというものだ。
Điều kiện giao dịch mà đối tác đưa ra có nội dung là họ sẽ trao 25% lợi nhuận
先方から提示された取引の条件は、利益の25パーセントを渡すというだった。

79. ~というものでもない~: Không thể nói hết là…, không thể nói rằng…

Giải thích:
Ví dụ:
Một chiếc xe, có lẽ không phải chỉ cần chạy cho nhanh là được
速ければそれだけでいい車だというものでもないだろう。
Đâu phải cứ tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng là sẽ sống hạnh phúc
有名な大学を卒業したからといって、それで幸せになれるというものでもない。
Con người, đâu phải cứ có tự do là muốn làm gì thì làm
人には自由があるからといって、何をしてもよいというものでもない。

80.~というより~: Hơn là nói….

Giải thích:
Dùng để diễn tả ý nghĩa hơn là ~, nhưng cái nói đằng sau mới là thích đáng hơn.
Thường dùng đi kèm với
Ví dụ:
Quyển truyện tranh này là một tác phẩm được viết cho người lớn hơn là dành cho trẻ con
この絵本は、子供向けというより、むしろ、大人のために書かれたような作品だ。
Nên nói rằng người đó ăn nói không suy nghĩ đúng hơn là vô lễ
あの人は、失礼というより、無神経なのだ。
Anh An giống nhân viên ngân hàng hơn là giáo viên
アンさんは、学校の先生というより、銀行員のようだ。

81.~といえば/~というと~: Nói về ~

Giải thích:
Từ một chủ đề nhớ ra, liên tưởng đến
Ví dụ:
Nói đến Việt Nam thì nghĩ ngay đến “áo dài” và “phở”
ベトナムというと、すぐ”áo dài” と ”phở”
Nói đến anh Kawaguchi tơi mới nhơ, chẳng biết dạo này anh đi đâu mà chẳng thấy tăm hơi gì cả?
川口さんといえば、どこへいったのか、姿が見えませんね。
Nói đến Hokkaido là tôi nhớ đến những thảo nguyên rộng lớn và những đàn bò
北海道というと、広い草原や牛の群れを思い出す