Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật N3 “Bài 19”


74.~てたまらない~: Rất…

Giải thích:
Vô cùng ~ (không thể kìm nén được)
Ví dụ:
Em trai tôi có vẻ rất tức tối vì để thua
弟は試合に負けたのがくやしくてたまらないようです。
Tôi làm mất chiếc nhẫn mới mua, tiếc ơi là tiếc
買ったばかりの指輪をなくしてしまって、残念でたまらない。
Tôi rất lo lắng cho cha mẹ đang sống ở quê
田舎に住んでいるの両親のことが心配でたまらない。
Chú ý:
Chủ ngữ giới hạn ở ngôi thứ nhất
Giống với mẫu~てしかたがない/~てしようがない75.~でさえ~: Đến cả
Giải thích:
Lấy một ví dụ cực đoan và kết luận những cái khác (ở mức thấp hơn) là đương nhiên
Ví dụ:
Đến cả giáo viên cũng không hiểu thì ngay cả tôi cũng xin chịu
先生でさえ分からないのだから、私には無理でしょう。
Những chuyện như thế  thì ngay cả học sinh tiểu học cũng biết
そんなことは小学生でさえ知ってるよ。
Chú ý:
Có thể dùng ở dạng
Hồi đó, tôi túng đến nỗi, nói gì đến tiền học, ngay cả tiền nhà cũng không trả nổi
あのころは授業料どころか家賃さえはらえないほどまずしかった。

76.~てならない~: Hết sức, vô cùng, chịu không nổi

Giải thích:
Diễn tả trạng thái có một tình cảm, cảm giác nào đó tự nhiên nảy sinh ra mà không kiểm soát được.
Phần nhiều đó là những trường hợp diễn tả việc kiềm chế một trạng thái dù có muốn kiềm chế cũng không kiềm chế được, do vậy mức độ tình cảm cũng rất cao.
Ví dụ:
Lo ơi là lo, không biết tương lai sẽ ra sao?
将来がどうなるか、不安でならない。
Khi còn nhỏ tôi ghét ăn cà rốt vô cùng
子供のころニンジンを食べるのがいやでならなかった。
Tôi lo cho kết quả bài thi anh văn hôm qua hết sức
昨日の英語の試験の結果が気になってならない。

77.~ということだ~(~という事だ):  Nghe thấy nói là…

Giải thích:
Cách nói truyền đạt lại nguyên nội dung đã nghe. Thường liên kết với mẫu câu thể hiện mệnh lệnh, ý chí, suy đoán, nghiêm cấm, v.v…
Ví dụ:
Nghe nói sắp tới anh Yamada sẽ nghĩ làm để đi du học
山田さんは近く会社をやめて留学刷るということだ。
Nghe nói hạn chót tuyển mộ là cuối tháng 9, cho nên nếu anh muốn ứng tuyển thì nhanh lên
募集のしめきりは9月末(だ)ということだから、応募するのなら急いだほうがいい。
Nghe nói là chiều nay trời sẽ mưa
午後は雨が降るということです。