Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật N3 “Bài 7”


28. ~おかげで~(お蔭で): Nhờ ~

Giải thích:
Được sử dụng khi có kết quả tốt cho lý do, nguyên nhân thể hiện bởi ý nghĩa nhờ có ân huệ, có sự trợ giúp.
Tuy nhiên đôi khi cũng sử dụng 「おかげで」bao gồm cả tâm trạng trách móc, hờn giận.
Vế sau biểu hiện sự thật đươc xác định hay sự thật đã xảy ra nên những biểu hiện mang tính suy đoán, kỳ vọng, ý chí như 「~つもりだ/~たい/~たろう」 v.v…không được sử dụng.
Ví dụ:
Anh khỏe không? Ơn trời mà tôi vẫn khỏe
お元気ですか?おかげさまで、元気です
Nhờ bạn mà tôi đã được cứu thoát
あなたのおかげで助かりました。
Thiệt tình, ai ngờ nhờ cậy cậu tôi lại gặp phải nhiều phiền toái, không phải thế sao?
まったく、君に頼んだおかげでかえってややこしいことになってしまったじゃないか?

29. ~さらに~(~更に):Thêm nữa, hơn nữa

Giải thích:
Cách nói thể hiện tiến triển hơn hiện tại. Biểu hiện từ trong văn viết, ngoài ra cũng sử dụng từ nói lịch sự. Khi sử dụng cùng với số lượng thì sẽ mang ý nghĩa là hơn thế nữa.
Ví dụ:
Chúng tôi đã mất 5 tiếng để leo lên tới căn chòi ở lưng chừng núi, rồi từ đó leo lên đến định núi, chúng tôi phải mất hơn 2 tiếng nữa
途中の小屋まで5時間、それから頂上まではさらに2時間かかった。
Thêm 5 khách hàng đã vô cửa hàng
さらに5人お各が店に入りました
Tòa nhà này cao nhưng tòa nhà kia còn cao hơn nữa
あの建物は高いがあの建物はさらに高い30. ~すでに~(~既に): Đã, hoàn toàn
Giải thích:
Thể hiện hành động được thực hiện trong quá khứ
Ví dụ:
Máy bay đó đã khởi hành mất rồi
その飛行機はすでに出発してしまった。
Khi đến chổ đó thì nhà hàng đã đóng cửa mất rồi
そのへ着いたときには,レストランはすでに閉まった
Cuốn sách này đã đọc xong rồi
あの本はすでに呼んでしまった。31. ~つい~: Lỡ ~
Giải thích:
Dùng diễn tả ý nghĩa là sẽ không được làm nhưng đã lỡ làm do không kìm chế được bản thân
Thường sử dụng với mẫu câu 「Vてしまう」
Ví dụ:
Hôm nay có bài kiểm tra nhưng tôi lỡ đến trễ
今日は試験があったつい遅くなってしまった。
Tôi vốn đã bỏ thuốc nhưng khi có thuốc trước mặt thì tôi lại thò tay muốn hút
タバコをやめたはずだが、目の前にあると、つい手が出る
Cái bánh đó của em gái tôi nhưng tôi lỡ ăn mất rồi
そのケーキの妹ですから、私につい食べました