Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật N3 “Bài 6”

Giải thích:
Diễn tả sự việc sau khi xảy ra thì sự việc không chuyển biến và tình trạng vẫn giữ nguyên
Sự việc đó xảy ra chưa từng mong đợi cũng như ngoài dự báo.
Ví dụ:
Anh ấy từ khi tốt ngiệp đã rời Nhật 5 năm rồi vẫn chưa về
彼は卒業して日本を出ていったきり、もう5年も帰ってこない。
Tôi đã từng gặp người đó một lần nhưng rồi từ đó không gặp lại nữa
あの方とは一度お会いしたきり(で)、その後、会っていません

25. ~いったい~(~一体): Hẳn là…

Giải thích:
Dùng khi muốn nhấn mạnh chất vấn đối phương
Khi đi với mẫu 「一体。。。だろう」câu mang nghĩa là không hiểu…tại sao, không biết…..
Ví dụ:
Không biết là anh ấy có còn sống không nhỉ?
一体彼は生きているのだろうか。
Không phải ngày lễ mà đông người thế này là sao nhỉ?
祝日でもないのに、この人の多さはいったい何なのだ。
Không tài nào đoán được vậy điều gì sẽ xảy ra
いったい全体何が起こったのか、さっぱり見当がつかない。
Không biết vậy thì hắn ta giờ này đang làm gì và ở đâu nhỉ?
いったいあいつは今ごろどこで何をしているのだろう。

26. ~ふり~(~振り): Giả vờ, giả bộ, bắt chước….

Ví dụ:
Anh ấy giả vờ khỏe nhưng thật ra đang bị bệnh
元気そうなふりをしているが彼は病気だ
Con vẹt bắt chước nói giống người
外国人のふりをする
Hôm qua anh ấy giả vờ như không thấ tôi
昨日彼は私に見えないふりです。

27. ~どうやら~: Hình như, giống như là, cuối cùng

Giải thích:
Thường sử dụng với hình thức「どうやら+らいい/ようだ」
Thể hiện tình huống không biết rõ lắm nhưng quan sát từ trạng thái sự việc thì trông giống như là hay cuối cùng là
Ví dụ:
Cứ như đà này thì hình như hoa đào năm nay sẽ nở sớm
この分でいくと、どうやら桜の開花は早まりそうだ。
Người đi bộ qua đường kia giống như là anh Tanaka
むこうから歩いて来るのは、どうやら田中さんのようだ。
Bằng cách này hay cách khác cuối cùng rồi cũng tốt nghiệp được
どうやらこうやら卒業することができました。
Vì làm gấp nên rồi tôi cũng kịp giờ
急いだのでどうやら間に合った。