Học tiếng Nhật – Chữ Kanji N1 “Bài 24”

Kanji          Âm On           Âm Kun             Tiếng Việt

セキ -ガ かた Đầm phá
テキ かたき かな.う Kẻ thù,đối thủ
Niềm đam mê,quyến rũ,làm say mê
ケン ゲン きら.う きら.い いや Không thích,ghét
セイ サイ ハヤ そろ.う ひと.しい ひと.しく あたる Điều chỉnh,như nhau,bình đẳng,tương tự như
フ -シ. し.く Lây lan,ngồi,ban hành
ヨウ   Ôm,bảo vệ,dẫn
ケン かこ.い Hình cầu,hình tròn,bán kính,phạm vi
サン す.い Cay đắng,chua,axit
バツ バチ ハツ ばっ.する Hình phạt
メツ ほろ.びる ほろ.ぶ ほろ.ぼす Tiêu diệt,hủy hoại,lật đổ,hoại diệt
ソ イシズ   Nền tảng, nền tảng đá
くさ.る -くさ.る くさ.れる くさ.れ くさ.らす くさ.す Mục nát, suy tàn, chua
キャク キャ カク ア   Bám càng, chân, bánh đáp
チョウ ウシ しお Thủy triều,nước mặn,cơ hội