Học tiếng Nhật – Chữ kanji N1 “bài 54”

Kanji       Âm On        Âm Kun         Tiếng Việt

キョウ コウ ハザ Hẻm núi,khe núi
ホウ Tiền thù lao,tiền lương
リン Linh(đơn vị tiền cổ)
ホウ みね Hội nghị thượng đỉnh,đỉnh
ケイ   Góc,cạnh
ジョウ かも.す Nguyên nhân
レン はす はちす Sen
チョウ とむら.う とぶら.う Gửi lời chia buồn,tang lễ
オツ イツ おと- きのと Sau này,trùng lặp,lạ,dí dỏm
ジュウ しる -しる つゆ Súp,nước trái cây,nước dùng,nhựa,nước thịt,mủ
あま Bây giờ
ヘン あまね.く Ở khắp mọi nơi,thời gian,rộng rãi,thường
  Trạng thái cân bằng
クン カオ.   Nước hoa,mùi thơm
リョウ レフ かり か.る Trò chơi săn bắn,bắn súng,túi