Học tiếng Nhật – Chữ kanji N1 “bài 67”

Kanji        Âm On        Âm Kun            Tiếng Việt

コウ おおとり ひしくい Chim lớn,ngỗng hoang dã
ヒツ ヒ   Lông,dòng chảy,ngâm mình trong,xâm nhập,tiết ra
オ ヨ おい.て お.ける ああ より Trong,trên,nhưcho
キュ   Mạnh mẽ,dũng cảm
ゼン   Đều đặn,cuối cùng
ブン Con muỗi
キ アオ   Cây đường quỳ
ヤク   Không may mắn,thiên tai
ソウ Rong biển,bèo
ロク フ さいわ.い Thái ấp,phụ cấp,trợ cấp
モウ ボウ ミョウ カシ   Trưởng,bắt đầu
チャク テキ   Vợ hợp pháp
ギョウ タカ.   Cao,xa
カク おど.かす Đe dọa,nhân phẩm,uy nghi
Con rắn,tỵ