Học tiếng Nhật Online – Chữ kanji N4 “bài 14”

 Học chữ kanji tiếng nhật có rất nhiều, mỗi cấp độ học đều có số chữ kanji mà người học cần phải hoàn thành, tại bài học này có 10 chữ kanji, mỗi chữ được liệt kê các âm tiết gồm Âm On, Âm Kun, Tiếng Việt vì vậy người học có thể học và hiểu nghĩa của chúng.

Kanji       Âm On         Âm Kun           Tiếng Việt

オク Phòng ốc
ショク シキ イ Máu sắc
ソウ ハシ. Chạy
シュウ ト あき Mùa thu
カ ガ ゲ なつ Mùa hè
シュウ ジュ なら.う なら.い Học tập
エキ Nhà ga
Đại dương
リョ たび Du lịch
Quần áo