Học tiếng Nhật Online – Chữ kanji N4 “bài 15”

 Học tiếng Nhật chữ kanji, học viết kanji hay luyện nghe phát âm. Bạn nào quan tâm đến tiếng Nhật đều có thể tham gia học tiếng Nhật miễn phí trên các trang web. Ngoài ra, có nhiều tài liệu học tiếng Nhật được bày bán tại các của tiệm sách và thư viện.

Kanji       Âm On         Âm Kun            Tiếng Việt

セキ ユ Buổi tối
シャク か.りる mượn
Thứ trong tuần
イン オン の.む -の.み Uống
ニク Thịt
タイ か.す か.し- かし- Cho mượn
ドウ
チョウ ト Con chim
ハン メ Cơm
ベン ツト.メ