Học tiếng Nhật Online – Chữ kanji N4 “bài 16”

 Tiếng Nhật là chữ tượng hình nên hơi khó học, người học tiếng Nhật cần phải có kỹ năng tuy duy tốt mới học một cách nhanh chóng, Nếu bạn học thành thạo tiếng Nhậtthì cơ hội nghề nghiệp của bạn được mở ra rất nhiều, học tiếng Nhật rất có lợi nếu bạn áp dụng đúng mục đích.

Kanji         Âm On           Âm Kun            Tiếng Việt

トウ ふゆ Mùa đông
チュウ ひる Buổi trưa
チャ Trà
テイ ダイ デ オトウ Em trai
ギュウ ウ Con bò
ギョ -ザカ うお さかな
ケイ キョウ ア Anh trai
ケン いぬ いぬ- Con chó
マイ イモウ Em gái
あね はは Chị gái
Hán tự