Học tiếng Nhật Online – Chữ kanji N4 “bài 3”

Ngoài tiếng Anh ra, tiếng Nhật được xem như ngôn ngữ thông dụng và được phổ biến rộng trên nhiều quốc gia khác nhau, tại Việt Nam người học tiếng Nhật rất đông, chủ yếu học tiếng Nhật online trải dài từ Bắc đến Nam, bên cạnh đó những trung tâm đào tạo tiếng Nhật cũng tập trung chủ yếu tại những thành phố của tỉnh.

Kanji       Âm On           Âm Kun               Tiếng Việt

リ コトワ Lý do
タイ テイ カタ からだ Cơ thể
デン Ruộng
シュ ス シュウ アル ぬし おも Chủ,chúa
ダイ Chủ đề
Ý tưởng,ý nghĩ
フ ブ Không
サク サ -ヅク. つく.る つく.り Làm
ヨウ モチ.イ Sử dụng
ド ト タク -タ. たび Độ,xảy ra