Học tiếng Nhật Online – Chữ kanji N4 “bài 4”

 Bạn yêu quý văn hóa Nhật bản, bạn muốn một lần đến Nhật hay bạn mong muốn được học tập và làm việc tại Nhật bản, như vậy việc đầu tiên bạn phải tham gia học tiếng Nhật tại trung tâm đào tạo hay có thể học tiếng Nhật online trên mạng. Để học được tiếng Nhật tôi khuyên bạn nên quyết tâm học cho thành thạo và sử dụng nó nhé!

Kanji        Âm On           Âm Kun            Tiếng Việt

キョウ ゴウ コワ. つよ.い つよ.まる つよ.める し.いる Mạnh
コウ ク オオヤ Công cộng
ジ モ.テ も.つ -も.ち Giữ,có
ヤ ショ の の Vùng đồng bằng
イ モッ.
おも.う おもえら.く おぼ.す Suy nghĩ
カ ケ ウ いえ や Nhà ở,nhà
セイ セ ソウ サンジュ Thế giới,thế hệ
おお.い まさ.に まさ.る Nhiều,thường xuyên
セイ ショウ マサ. ただ.しい ただ.す まさ Chính xác,công bằng