Học tiếng Nhật trực tuyến – Chữ kanji N3 “bài 20”

Học tiếng Nhật bắt đầu từ đâu? học tiếng Nhật có khó không, liệu bạn học tiếng Nhật được bao lâu để thành thạo được tiếng Nhật. Thời gian học tiếng Nhật tại Việt Nam mà thành thạo thì ít nhất cũng phải 5 – 7 năm, còn học tiếng Nhật tại Nhật bản, bạn có thể học từ 1 đến 2 năm là đủ trình độ lên học chuyên ngành và thành thạo tiếng nhật.

Kanji       Âm On         Âm Kun           Tiếng Việt

ザツ ゾウ まじ.える まじ.る Linh tinh
ショウ まね.く Phất cờ hiệu,mời,triệu tập,tham gia
コン こま.る Tình thế khó khăn,trở thành đau khổ,khó chịu
あくび Khoảng cách,thiếu,không
コウ さら さら.に ふ.ける ふ.かす Phất triển đồng hồ đêm,ngồi dậy muộn,tất nhiên
コク きざ.む きざ.み Khắc,cắt tốt,chop,băm,thịt băm,thời gian
サン たす.ける たた.える Phê duyệt,tiêu đề khen ngợi,hỗ trợ,đồng ý với
ホウ カカ.エ だ.く いだ.く Ôm hôn,ôm,giữ trong vòng tay
ハン ボン おか.す Tội phạm,tội lỗi,hành vi phạm tội
キョウ おそ.れる おそ.る おそ.ろしい こわ.い こわ.がる Sợ hãi
ソク いき Hơi thở,hô hấp,con trai,quan tâm
エン オン トオ. Xa
レイ もど.す もど.る Lại,trở lại,tiếp tục lại,phục hồi,đi ngược
ガン -ネガ ねが.う Yêu cầu,kiến nghị,nguyện,muốn,hy vọng
カイ エ Hình ảnh,bản vẽ,hội họa,phác thảo