Học tiếng Nhật trực tuyến – Chữ kanji N3 “bài 22”

Trước khi học tiếng Nhật, bạn nên chọn một cuốn tài liệu học và hiểu hết và tiếp tục mua cuốn khác, vì tài liệu học tiếng Nhật có rất nhiều, nếu bạn sử dụng cùng lúc sẽ thất choán. Nếu có thời gian và máy tính Học tiếng Nhật online từ cơ bản đến cao cấp. Học tiếng Nhật online bạn có cơ hội nghe những đoạn hội thoại mà người Nhật nói.

Kanji         Âm On           Âm Kun          Tiếng Việt

ショ チョ イトグ Thong,bắt đầu,khởi đầu,dây đeo
セツ オ.レ お.る おり お.り -お.り Lần,phá vỡ,gãy,uốn cong,năng suất
ソウ -グ くさ くさ- Cỏ dại,đồng cỏ
ボ ク.ラ く.れる Sinh kế,kiếm sống,dành thời gian
シュ さけ さか Rượu
かな.しい かな.しむ Buồn,đau buồn,thương hại,hối tiếc
セイ ハ.ラ は.れる は.れ は.れ- -ば.れ Dọn dẹp
カイ ケイ -ガカ か.ける -か.ける か.け -か.け -が.け か.かる -か.かる -が.かる か.かり -が.かり かかり Treo,đình chỉ,phụ thuộc,đến lúc,thuế,đổ
トウ いた.る Đến,tiếp tục,đạt được
シン ね.る ね.かす い.ぬ みたまや や.める Nằm xuống ngủ,nghỉ ngơi,giường
アン くら.い Bóng tối bóng râm,biến mất,chính thức,sẩm tối,bị mù quáng
トウ ぬす.む ぬす.み Trộm cắp,cướp,trộm
キュウ す.う Hút,thu nhập,hít vào
ヨウ Ánh nắng mặt trời,tích cực,nam,ban ngày
ギョ ゴ おん- お- み Danh dự,thao tác,phối