Học tiếng Nhật trực tuyến – Chữ kanji N3 “bài 23”

Muốn học được tiếng Nhật, người học cần phải kiên trì và nắm rõ từ câu chữ từng phát âm và ngữ pháp của toàn bài viết. Học tiếng Nhật không khó nhưng cũng không hề dễ đối với những người lười biến. Học tiếng Nhật để đi du học hay đi làm đều tốt cả, bạn được sử dụng ngôn ngữ thứ 2 thì thật là hạnh phúc, có nhiều người mơ ước cũng không có được.

Kanji      Âm On           Âm Kun           Tiếng Việt

よわい は よわ.い よわい.する Răng
ボウ わす.れる Quên
セツ ユ Tuyết
スイ フ. Thổi,hít thở,hơi,phùng,phát ra,hút thuốc
ジョウ むすめ こ Con gái,cô gái
あやま.る -あやま.る Sai lầm,làm sai,lừa dối
セン アラ. Rửa sạch
カン な.れる な.らす Quen,có được sử dụng để,trở thành kinh nghiệm
レイ ラ Chào,cung,buổi lễ,cảm ơn,thù lao
ソウ ス まど てんまど けむだし Cửa sổ
セキ シャク むかし Ngày xưa
ヒン ビン まず.しい Nghèo đói,nghèo
ド ヌ いか.る おこ.る Tức giận,bị xúc phạm
エイ およ.ぐ Bơi
Tổ tiên