Học tiếng Nhật – Từ vựng N3 “Bài 10”

Kanji        Hiragana      Tiếng Việt
観光       かんこう     Tham quan
観察       かんさつ      Khảo sát
感じ       かんじ          Cảm giác
感謝       かんしゃ      Cám ơn ,cảm tạ
患者       かんじゃ       Người bệnh
勘定       かんじょう   Tính tiền
感情       かんじょう   Cảm tình
感じる    かんじる     Cảm nhận
感心       かんしん      Cảm phục ,khâm phục
関心       かんしん     Quan tâm
関する    かんする    Liên quan
完成       かんせい     Hoàn thành
完全       かんぜん     Hoàn toàn
感動        かんどう    Cảm động
監督        かんとく    Giám sát ,kiểm sát
管理        かんり       Quản lý
完了        かんりょう Hoàn thành
関連        かんれん    Mối quan hệ ,sự liên quan
議員        ぎいん       Thành viên quốc hội
記憶        きおく      Ký ức
気温        きおん      Nhiệt độ
機械        きかい      Máy móc
議会        ぎかい      Hội nghị ,đại hội
期間        きかん     Thợi hạn,kỳ hạn
機関        きかん      Cơ quan
企業        きぎょう   Xí nghiệp
効く        きく         Hiệu lực
機嫌        きげん      Tâm trang ,bình tĩnh
気候        きこう     Khí hậu
岸            きし         Bờ biển
生地        きじ        Nơi sinh
記事        きじ         Ký sự
技師        ぎし        Kỹ sư ,kỹ thuật viên
記者        きしゃ     Ký giả
傷           きず         Vết thương
期待        きたい     Hi vọng ,kỳ vọng
帰宅        きたく     Trở về
貴重        きちょう  Quý trọng
議長        ぎちょう   Chủ tịch
きちんと   Đàng hoàng