Học tiếng Nhật – Từ vựng N3 “Bài 9”

Kanji        Hiragana         Tiếng Việt
がっかり        Thất vọng,chán nản
活気       かっき            Sức sống,hoạt khí
学期       がっき            Học kỳ
格好       かっこう        Đẹp,phong độ,thích hợp
活動       かつどう        Hoạt động
活用       かつよう        Sử dụng
悲しむ   かなしむ       Buồn,thương tiếc,hối tiếc
必ずしも かならずしも Luôn luôn,nhất thiết
かなり            Khá là
金            かね                Tiền
金持ち     かねもち         Giàu có
可能         かのう            Khả năng
株            かぶ               Cổ phần ,cổ phiếu
被る         かぶる           Tưới ,đội ,gánh lấy
構う         かまう           Trêu ghẹo,quan tâm ,săn sóc
我慢         がまん           Chịu đựng ,kiên nhẫn ,cam chịu
上            かみ               Ở trên
神              かみ              Thần ,chúa
雷              かみなり        Sấm
髪の毛      かみのけ       Tóc
科目           かもく          Khóa học
かもしれない Có lẽ ,có thể
火曜           かよう           Thứ 3
空              から              bầu trời
刈る          かる              Cắt ,hái
彼等           かれら          Bọn họ,chúng
川              かわ              Sông
河               かわ              Sông
皮               かわ              Da ,vỏ
革               かわ              Da
かわいそう   Trông tội nghiệp
かわいらしいDễ thương
缶               かん             Lon
勘                かん             Nhận thức ,trực giác ,giác quan thứ 6
考え            かんがえ       Suy nghĩ
感覚             かんかく      Cảm giác
観客             かんきゃく   Khách quan
環境             かんきょう   Môi trường
歓迎             かんげい      Hoan nghênh