Tự học tiếng Nhật trực tuyến – Chữ kanji N2 “bài 12”

Kanji       Âm On          Âm Kun            Tiếng Việt

    Mùa
セイ ショウ ほし -ぼし Sao,vị trí,dấu chấm,dấu
エイ ナガ.   Vĩnh cữu,dài
チョ チャク あらわ.す いちじる.しい Nổi tiếng,xuất bản,viết,đáng chú ý,hiện tượng
  Tài liệu,hồ sơ
コ ク くら Nhà kho,kho bãi
カン   Xuất bản,khắc
  Bức tượng,hình ảnh,chân dung,con số
コウ キョウ カオ. か かお.り Hương,mùi,nước hoa
ハン サ   Độ dốc,nghiêng,đồi
テイ そこ Dưới cùng,duy nhất,độ sâu,phía dưới giá,loại,sắp xếp
フ ヌ   Vải lanh,vải
てら Ngôi đền phật giáo
    Mái hiên,mái nhà,nhà ở
  Khổng lồ,lớn