Tự học tiếng Nhật trực tuyến – Chữ kanji N2 “bài 13”

Kanji         Âm On        Âm Kun           Tiếng Việt

シン ふる.う ふる.える Trận động đất,lắc,run,rùng mình
キ ケ マ Hy vọng,van xin,yêu cầu,cầu nguyện
ショク ふ.れる さわ.る さわ Liên hệ ,cảm ứng,càm nhận,hít ,công bố,xung đột
イ エ ヨ. Do đó,lập,phụ thuộc vào kết quả
セキ Đăng ký,thành viên
けが.す けが.れる けが.らわしい よご.す よご.れる きたな.い Dơ bẩn,ô nhiểm,nhục,hiếp dâm,ô uế
マイ バ Tờ
フク Nhân bản,đôi,hợp chất,nhiều
ユウ Xe ngựa dừng lại
チュウ ナ Đi giữa,mối quan hệ
エイ ヨウ さか.える は.え -ば.え は.える Phát triển,thịnh vượng,danh dự,vinh quang,huy hoàng
サツ フ Tiền giấy,đấu thầu
ハン バン いた Tấm ván,hội đồng quản trị,tấm,giai đoạn
コツ ほね Bộ xương,xương,còn lại
ケイ かたむ.く かたむ.ける かたぶ.く かた.げる かし.げる Nghiêng,độ nghiêng,xu hướng