Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật N2 “Bài 8”


36.~ろくに~ない: Không….một chút gì

Giải thích:
Diễn tả sự phủ định hoàn toàn
Ví dụ:
Gã đó suốt ngày chỉ biết có rượu chè, hầu như chẳng làm việc gì cả
あいつは昼間から酒ばかり飲んでろくに仕事もしない。
Con bé đó hầu như chẳng học hành gì cả
あの子たあらろくに勉強もしない
Cô ấy cả ngày hôm nay chẳng ăn cái gì
彼女は今日ろくに何にも食べなかった。

37.~よりしかたがない(~より仕方がない): Không còn cách nào, hết cách….

Giải thích:
Biểu thị vì lý do nên không còn sự lựa chọn nào khác
Ví dụ:
Không còn cách nào là phải chờ cô ấy
彼女を待つより仕方がない。
Chúng tôi không còn cách nào là phải làm y nguyên nhu thế này
わたしたちはこのままやっていくより仕方がない。
Công ty này không tốt nhưng không còn cách nào là phải làm
この会社は悪いがするより仕方がない。38.~せめて~: Dù chỉ….cũng muốn…..
Giải thích:
Dùng để thể hiện mong muốn tha thiết của người nói để được đáp ứng nguyện vọng của mình, dù là ở mức độ tối thiểu nhất.
せめて=少なくとも(ít nhất)
Ví dụ:
Mùa hè, chúng tôi mong được nghỉ ít nhất cũng khoảng 1 tuần
夏はせめて一週間ぐらい休みが欲しい。
Tôi muốn ở trong một căn nhà, dù chật cũng được, nhưng tối thiểu phải có vườn
小さくてもいい。せめて庭のある家に住みたい。
Chỉ cần có thêm 3 ngày nữa là tôi có thể hoàn thành tác phẩm tốt hơn thế này
せめてあと三日あれば、もうちょっといい作品が出せるのだが。39.~ものですから/~ものだから: Vì….
Giải thích:
Dùng để khi giải thích lý do, phân trần, biện bạch
Ví dụ:
Vì người chạy trước tôi bị té, nên tôi bị vấp người đó cũng té luôn
私の前を走っている人が転んだものだから、それにつまづいて私も転んでしまった。
Vì kém tiếng Anh nên tôi rất ngại đi du lịch nước ngoài
英語が苦手なものですから外国旅行は尻ごみしてしまいます。
Vì nhà ga xa qáu nên tôi đã đi taxi luôn
駅まであまりに遠かったものだから、つい借りてしまった。

40.~がきになる(~が気になる): Lo lắng, băn khoăn, lo ngại…..

Giải thích:
Ví dụ:
Tôi lo lắng về tương lai Việt Nam
ベトナムの将来より、私が気になる。
Lo lắng việc cô ấy trở về chậm trễ
彼女の帰りの遅いのが気になる
Bố mẹ nói chung điều lo lắng tương lai của con cái mình
たいていの親は自分の子供の将来が気になるものです。