Học tiếng Nhật – Chữ kanji N1 “bài 47”

Kanji       Âm On        Âm Kun              Tiếng Việt

  Chồi,nảy mầm,giáo,mầm
ショウ ソ ソウ ホ   Mức độ
サン かさ Cái dù
トン タイ ダン チョウ アツ.   Ngành công nghiệp,không cháy
  Cưỡi ngựa
ネイ ムシ.   Đúng hơn,tốt hơn
ジュン   Tuần tự,đồng
ニン シノ.バセ しの.ぶ Chịu đựng,đặt lên,che giấu,tiết
タイ おこた.る なま.ける Bỏ bê,sự lười biếng
ジョ ニョ ゴト.   Chân dung,như thế nào,chẳng hạn như,nếu như,tốt hơn
リョウ   Ký túc xá,nhà trọ,biệt thự
ユウ ウ タス.ケ   Giúp đỡ
ホウ おおとり Phượng hoàng
エン なまり Dẫn
シュ タ   Ngọc trai,đá quý