Học tiếng Nhật – Chữ kanji N1 “bài 52”

Kanji        Âm On        Âm Kun           Tiếng Việt

Quý ông,vành đai
スウ シュ とぼそ からくり Bản lề,trục,cánh cửa
いしぶみ Bia mộ,tượng đài
タン キタ.エ Giả mạo,kỷ luật,đào tạo
トウ ソ かたな Thanh kiếm,dao
つづみ Trống,khấy động,tập hợp
はだか Khỏa thân
ユウ ユ なお Hơn nữa,vẫn còn,nhưng
カイ ケ かたまり つちくれ Cục,nứt nẻ,khối lượng
セン Luân chuyển,đi xung quanh
キュウ ユ Bắn cung
ヘイ ヌ Tiền mặt,thói quen xấu,khiêm tốn tiền tố,quà tặng
マク Màng
セン オウ Fan hâm mộ
チョウ はらわた Ruột,nội tạng