Học tiếng Nhật Online – Chữ kanji N4 “bài 10”

Chương trình học tiếng Nhật rất nhiều, bạn có thể mua sách học tiếng Nhật tại các nhà sách hay thư viện. Ngoài ra, nếu bạn có máy tính kết nối internet bạn có thể lên mạng và những trang web học tiếng Nhật miễn phí, tài liệu cũng đầy đủ và đào tạo theo phong cách của người nhật nên bạn học tiếng Nhật một cách dễ dàng.

Kanji        Âm On          Âm Kun           Tiếng Việt

チャク ジャク き.る -ぎ き.せる -き.せ つ.く つ.ける Đến nơi,mặc
テン みせ たな Cửa hàng
ビョウ ヘイ や.む -や.み やまい Bệnh ,bị bệnh
シツ シチ チ たち ただ.す もと わりふ Chất lượng
タイ -マ. ま.つ Đợi
こころ.みる ため.す Thử nghiệm
Gia đình
ギン シロガ Bạc
ソウ サッ はや.い はや はや- はや.まる はや.める さ Sớm,nhanh chóng
エイ -バ. うつ.る うつ.す は.える Phản ánh