Học tiếng Nhật Online – Chữ Kanji N4 “Bài 11”

Tiếng Nhật là ngôn ngữ được nhiều bạn sinh viên theo học, nhưng phần lớn là học để biết, phần còn lại là học tiếng Nhật để đi làm tại công ty của Nhật hay đi du học, có rất nhiều người học tiếng Nhật.

Kanji         Âm On              Âm Kun           Tiếng Việt

シン シタ.シ おや おや- した.しい Cha mẹ,sự thân mật
ケン ゲン あかし しるし ため.す ためし Xác minh,hiệu lực,kiểm tra
エイ ハナブ Tiếng anh
い.やす い.する くすし Bác sĩ,y học
シ ジ つか.える Làm
キョ コ -サ. さ.る Quá khứ
あじ あじ.わう Hương vị
シャ ジャ うつ.す うつ.る うつ- うつ.し Sao chép,mô tả
あざ あざな -な Từ
トウ コタ. こた.える Trả lời