Học tiếng Nhật Online – Chữ kanji N4 “bài 5”

Học tiếng Nhật rất dễ nếu bạn chú tâm đến và lên phương án sắp xếp thời gian học tiếng Nhật sao cho hợp lý và đều đặng. Trên cả nước có rất nhiều trung tâm và công ty tham gia đào tạo tiếng Nhật. Ngoài ra, có những trang web đào tạo tiếng Nhật qua mạng nên bạn có thể tham gia hoàn toàn miễn phí.

Kanji       Âm On           Âm Kun             Tiếng việt

アン ヤス.ラ やす.い やす.まる やす Giá rẻ
イン Học viện,trường học
りっしんべん Trái tim,tinh thần
カイ Thế giới
キョウ オソ.ワ おし.える Giảng dạy
ブン モン ア ふみ Câu ,văn học
ゲン ガン モ Nguồn gốc
ジュウ チョウ オ え おも.い おも.り おも.なう かさ.ねる かさ.なる Nặng
キン コン チカ. Gần ,sớm,giống như
コウ カンガ. かんが.える Suy nghĩ,xem xét