Học tiếng Nhật Online – Chữ kanji N4 “bài 8”

Bạn muốn học tập và làm việc tại Nhật bản, việc đầu tiên trước khi sang Nhật bản phảihọc tiếng Nhật cơ bản tại Việt Nam, thời gian học tiếng Nhật khoảng 4 đến 6 tháng thì mới có thể sang Nhật du học, tiếp đến bạn sang Nhật học tại trường đào tạo tiếng Nhật từ 1 đến 2 năm sau đó học lên chuyên ngành tùy ý.

Kanji       Âm On      Âm Kun         Tiếng Việt

ジュウ ヂュウ チュウ -ズ.マ す.む す.まう Sống, sinh sống,ở,cư trú
シン マコ ま ま- Đúng,chân thực
ユウ ウ ア. Có,tồn tại
コウ ク くち Miệng
ショウ すく.ない すこ.し Một ít,một chút
チョウ まち Thành phố
リョウ Vật liệu,phí
コウ ク Thủ công
ケン コン タ. た.てる た.て -だ.て Xây dựng
クウ ムナ.シ そら あ.く あ.き あ.ける から す.く す.かす Bầu trời,trống không