Học tiếng Nhật trực tuyến – Chữ kanji N3 “bài 11”

Tiếng Nhật cho người bắt đầu, hướng dẫn học tiếng Nhật qua mạng hiện nay có rất nhiều trung tâm đào tạo mô hình này. Ngoài ra, thành viên tham gia học tiếng Nhậtchỉ tốn ít học phí là được giáo viên đào tạo tận tâm. Để có vốn tiếng Nhật khá người học cần tập trung cao độ khi học tiếng Nhật.

Kanji       Âm On         Âm Kun            Tiếng Việt

セイ ショウ こえ こわ- Giọng nói
ネン Muốn,ý nghĩa,ý tưởng,suy nghĩ,cảm giác,mong muốn,sự chú ý
ジョ たす.ける たす.かる す.ける すけ Giúp đỡ,giải cứu,hỗ trợ
ロウ ろう.する いたわ.る いた.ずき ねぎら つか.れる ねぎら.う Lao động,cảm ơn,khen thưởng,làm việc cực nhọc,khó
レイ たと.える Ví dụ,tùy chỉnh,sử dụng,tiền lệ
ゼン ネン しか しか.り しか.し さ Loại điều này,do đó,nếu như vậy,trong trường hợp đó
ゲン かぎ.る かぎ.り -かぎ.り Hạn chế,tốt nhất khả năng
ツイ オ. Đuổi theo,lái xe,hãy làm theo,trong khi đó
ショウ アキナ. Làm cho một thỏa thuận,bán,kinh doanh,thương gia
ヨウ Lá,may bay,thùy,kim,lưỡi dao,giáo,mảnh
デン テン ツ つた.わる つた.える つた.う つだ.う -づた.い Truyền tải,truyền thống,truyền thuyết,báo cáo,giao tiếp
ドウ リュク リキ ロク リョク はたら.く Làm việc
ケイ ギョウ ナ かた -がた かたち Hình dạng,hình thức,phong cách
Phong cảnh,xem
ラク オ.ト お.ちる お.ち Rơi,đi xuống