Học tiếng Nhật trực tuyến – Chữ kanji N3 “bài 12”

Tham gia học tiếng Nhật trực tuyến là hình thức rất phổ biến ngày nay, có rất nhiềutrung tâm đào tạo tiếng Nhật tại các tỉnh thành phố, nhưng học tiếng Nhật trực tuyến làm phương pháp tốt nhất cho nhiều người. Học tiếng Nhật có nhiều cấp độ tiếng Nhật sơ cấp, tiếng Nhật trung cấp, tiếng Nhật cao cấp

Kanji       Âm On         Âm Kun          Tiếng Việt

コウ イ. この.む す.く よ.い Thích,dễ chịu,giống như một cái gì đó
退 タイ しりぞ.く しりぞ.ける ひ.く の.く の.ける ど.く Rút lui,nghỉ hưu,từ chức,đẩy lùi,đánh đuổi,từ chối
トウ ズ ト カブ あたま かしら -がしら Đầu
ま.ける ま.かす お.う Thất bại,tiêu cực,đảm nhận một trách nhiệm
ト ワタ. わた.る -わた.る Quá cảnh,qua,cung cấp,di chuyển
シツ うしな.う う.せる Mất,lỗi,bất lợi
さ.す さ.し Phân biệt,sự khác biệt,lợi nhuận,số dư
マツ バツ すえ Kết thúc,gần gũi
シュ ス カ まも.る まも.り もり -もり Bảo vệ,hãy tuân thủ
ジャク ニャク ニャ モ.シク わか.い わか- も.しくわ も.し Trẻ,nếu,có lẽ
シュ -グ たね Loài,loại,lớp,đa dạng
ビ ミ ウツク.シ Vẻ đẹp,xinh đẹp
メイ ミョウ いのち Số phận,lệnh,cuộc sống
Hạnh phúc,phước lành,may mắn
ボウ モウ モ のぞ.む Tham vọng,trăng tròn,hy vọng,mong muốn,khao khát ,mong đợi