Học tiếng Nhật trực tuyến – Chữ kanji N3 “bài 13”

Trên thế giới số người Học tiếng Nhật ngày càn nhiều, tại Việt Nam trong những năm gần đây nhiều sinh viên đã chọn học tiếng Nhật để đi làm và học tiếng Nhật để đi du học tại Nhật bản. Vì học tiếng Nhật bạn có thể làm tại công ty của Nhật có thu nhập sẽ cao hơn nhiều so với công ty của Việt Nam.

Kanji        Âm On        Âm Kun          Tiếng Việt

あら.ず Sai lầm,tiêu cực,bất công ,không
カン み.る しめ.す Xem,cái nhìn,xuất hiện
サツ Đoán,phỏng đoán thẩm phán,hiểu
ダン タン Cấp,các bước,cầu thang
オウ よこ Sang một bên,chiều ngang,chiều rộng
シン ふか.い -ぶか.い ふか.まる ふか.める み- Sâu,nâng cao,tăng cường,củng cố
シン もう.す もう.し- さる Có vinh dự,đăng nhập của con khỉ
ヨウ ショウ さま さん Theo cách thức,tình hình,lịch sự hậu tố
ザイ サイ ゾ Tài sản,tiền bạc,sự giàu có,tài sản
コウ みなと Bến cảng
Phân biệt đối xử
コ ヨ. Gọi,mời
タツ ダ -タ Thực hiện,đạt đến,đạt được
リョウ -イ. よ.い -よ.い い.い Tốt,làm hài lòng,có tay nghề cao
コウ そうろう Khí hậu,thời tiết, mùa