Học tiếng Nhật trực tuyến – Chữ kanji N3 “bài 14”

Trên cả nước có rất nhiều trung tâm đào tạo tiếng Nhật, từ cao đẳng đại học cũngđào tạo tiếng Nhật và hiện có những công ty du học đào tạo tiếng Nhật một thời gian rồi có thể đưa những bạn du học sinh sang Nhật bản học tiếp khóa tiếng Nhật từ 1 đến 2 năm, tiếp theo học chuyên ngành tại Nhật tùy thích.

Kanji        Âm On         Âm Kun         Tiếng Việt

テイ -ホ ほど Phạm vi,mức độ,pháp luật,công thức,khoảng cách,giới hạn
マン バン ミ.タ み.ちる み.つ Đầy đủ,niềm tự hào,đáp ứng
ハイ やぶ.れる Thất bại,sự đảo ngược
チ アタ Giá cả,chi phí,giá trị
トツ カ つ.く Đâm ,nhô ra,đẩy,lực đẩy,xuyên qua,chích
コウ ヒカ ひか.る Ánh sáng
ロ ル -じ みち Con đường,tuyến đường,đường bộ,khoảng cách
Bộ phận,tất nhiên,phần
セキ ツ.モ つ.む -づ.み つ.もる Diện tích,khối lượng,sản phẩm,ngăn xếp
ほか Khác,một,những người khác
ショ ところ -こ お.る Xử lý,quản lý,đối phó với,lên án
タイ タ フト. ふと.い Đầy đặn,dày,lớn xung quanh
キャク カク Khách,du khách,khách hàng
いな いや Phủ nhận,không,từ chối
Chuyên gia,giáo viên,thạc sĩ,quân đội ,chiến tranh