Học tiếng Nhật trực tuyến – Chữ kanji N3 “bài 17”

Tiếng Nhật đã thu hút rất nhiều người tham gia học, người học tiếng Nhật được áp dụng dưới nhiều hình thức khác nhau, học để đi làm tại công ty của Nhật, học tiếng Nhật để đi du học, học tiếng Nhật để đi làm hướng dẫn viên du lịch hay phiên dịch cho người Nhật trong giao tiếp đàm phán làm ăn với người Nhật,..

Kanji         Âm On        Âm Kun              Tiếng Việt

レイ つめ.たい ひ.える ひ.や ひ.ややか ひ.やす ひ.やかす さ.める さ.ます Mát,lạnh,thư giãn
テキ かな.う Phù hợp,thỉnh thoảng,hiếm,có trình độ,có khả năng
Phụ nữ ,vợ,cô dâu
キ ヨ.セ よ.る -よ.り Đến gần,dừng lại,mang lại gần,tập hợp,thu thập,gửi,chuyển tiếp
コ.メ -こ.む こ.む こ.み -こ.み Đông đúc,hỗn hợp,với số lượng lớn,bao gồm
ガン かお Mặt ,biểu hiện
ルイ たぐ.い Sắp xếp,loại,đa dạng,lớp học
ヨ アマ. あま.る あま.り Quá nhiều,bản thân mình,thặng dư,khác,phần còn lại
オウ -ノ Vua,cai trị,ông trùm
ヘン かえ.す -かえ.す かえ.る -かえ.る Trở lại,trả lời,mờ dần,trả nợ
サイ ツ Vợ
ハイ せ せい そむ.く そむ.ける Tầm vóc,chiều cao,lưng,phía sau,không vâng lời,thách thức
ネツ アツ. Nhiệt độ,sốt,niềm đam mê
宿 シュク ヤド. やど やど.る Trọ,nhà nghỉ,trạm chuyển tiếp,ở
ヤク クス Y học,hóa học,men,thuốc súng,lợi ích